Remedial Teaching Meppel

Bijles en coaching

Er is bijles mogelijk voor alle vakken van de basisschool. Tijdens de bijlessen oefenen we de onderdelen die uw kind moeilijk vindt. Ook is het mogelijk om extra instructie te krijgen van de leerstof die op dat moment op school besproken wordt (pre-instructie). Juist voor kinderen die moeite hebben met een bepaald vak kan dit zelfvertrouwen geven. Het is mogelijk om op elk moment van het jaar te starten met de bijlessen.

Er zijn bijlessen mogelijk op het gebied van:

 • Begrijpend lezen
 • Rekenen
 • Taal
 • Spelling
 • WereldoriĆ«ntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur)
 • Woordenschat
 • Het maken van een werkstuk
 • Het voorbereiden van een spreekbeurt/boekbespreking
 • Samenvatten

Coaching

Naast het begeleiden van kinderen met leerproblemen, begeleiden/coachen wij ook kinderen die:

 • Hoogbegaafd zijn
 • Faalangstig zijn
 • Hulp nodig hebben bij het omgaan met andere kinderen (trainen van sociale vaardigheden)
 • Het lastig vinden om te plannen en zich houden aan de planning

Het omgaan met leeftijdsgenoten is niet altijd vanzelfsprekend voor (hoogbegaafde) kinderen. Er kunnen problemen ontstaan doordat er verschillen zijn: verschillen in kennis, interesses, zelfbeeld enzovoort. Tijdens de begeleiding krijgen zij allerlei handreikingen aangeboden met betrekking tot omgaan met negatief denken, contact maken, emoties herkennen, enzovoort.

Lachend Meisje